Zimní servis Liberec

Ski servis Liberec Montana

Servis lyží Liberec, broušení lyží a seřízení lyží. Nejlepší servisní stroj v Severních Čechách! MONTANA Snow Cruiser Max.

   

CENÍK

Servis lyží       
MONTANA servis lyží MONTANA závodní servis lyží MONTANA servis lyží do 129 cm
broušení skluznice kamenem
- optická rovina
broušení skluznice kamenem
- optická rovina        
broušení skluznice kamenem
- optická rovina

finální lineární (základní) struktura

finální závodní struktura
(možnost volby struktury)

finální lineární (základní) struktura

komplexní úprava hran (bok 88°)

komplexní úprava hran
(možnost volby úhlů)

komplexní úprava hran

tuning spodní hrany (0,5°)                                                 tuning spodní hrany                                                       tuning spodní hrany                                                     

impregnace voskem

impregnace voskem

impregnace voskem

590 Kč 1190 Kč 490 Kč
     
MONTANA servis nových a nedávno servisovaných lyží STANDARD servis lyží do 129 cm  
Komplexní úprava hran (bok 88°) broušení skluznice - PÁS  
Tuning spodní hrany (0,5°) Broušení hran (bok 88°)  
Impregnace voskem Impregnace voskem  
Provádíme pouze pro nové a nedávno kvalitně servisované lyže!    
350 Kč 290 Kč  

 

Servis bežeckých lyží

  

MONTANA servis běžecké lyže

STANDARD servis běžecké lyže

broušení skluznice kamenem
- optická rovina

broušení skluznice - PÁS

finální lineární (základní)
struktura

impregnace voskem

impregnace voskem  
 590 Kč  290 Kč

 Servis snowboardů

  
MONTANA servis snowboardu STANDARD servis snowboardu

broušení skluznice kamenem - optická rovina

broušení skluznice - PÁS

finální lineární (základní) struktura broušení hran (bok 88°)
komplexní úprava hran (bok 88°) impregnace voskem
impregnace voskem  
1190 Kč 490 Kč

 

 

Montáže

Montáž sjezdového vázání, včetně seřízení 299 Kč
Montáž běžeckého vázání 299 Kč
Montáž snowboardového vázání 99 Kč
Montáž skialpového / splitboardového vázání 399 Kč
Demontáž vázání 49 Kč
Převrtání části vázání 299 Kč

 

Opravy 

Vyspravení rýh ve skluznici 49 - 499 Kč
Výsek skluznice a nastavení nové skluznice dle dohody
Lepení skluznice, nebo lyže dle dohody
Lepení patky lyže dle dohody

 

Voskování strojní

Voskování lyží a běžek tekutým uni parafínem a rozleštění 99 Kč
Ruční voskování, zažehlení a leštění
Lyže - Univerzální parafín značky SWIX 349 Kč
SNB - Univerzální parafín značky SWIX 449 Kč
Běžky - Univerzální parafín značky SWIX 249 Kč
Běžky - Univerzální parafín značky SWIX CH parafínem SWIX (hydrokarbon) dle vybrané teploty 299 Kč
Běžky - Univerzální parafín značky SWIX LF parafínem SWIX (fluorokarbon) dle vybrané teploty 349 Kč

 

Brusle

Standardní broušení 49 Kč
Broušení poškozených bruslí 99 Kč
Broušení nových bruslí 85 Kč

 

Ostatní

Ruční seřízení bez potvrzení 49 Kč
Ruční seřízení s potvrzením 99 Kč
Bootfitting  - tepelné tvarování skeletu lyžařské boty (Atomic, Salomon) 899 Kč
Bootfitting - tepelén tvarování bot Tecnica 499 Kč
Čištění skluznice 99 Kč
Oprava košíčku 49 Kč

 

*Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%

Servis je možné nechat vyhotovit ve 3 rychlostech. Servis "expres" a "na počkání" provádíme podle aktuální kapacity servisu.

O možnostech se informujte na tel. 777 787 776 nebo na naší prodejně.

STANDARD - vyhotovení za 1 týden (ceníková cena)

EXPRES - vyhotovení za 48 hodin (ceníková cena *1,5)

NA POČKÁNÍ - cca 30 - 120 minut (ceníková cena *2)

 

Základní předbroušení a finální broušení

Základní předbroušení

 • Ideální optickou rovinu skluznice a spodní hrany docílíme pouze broušením pomocí brusného kamene s konstantním přítlakem a rychlostí posuvu. Dosažení ideální optické roviny je předpokladem pro přesné úhlování hrany – geometrie hrany.
 • Zpravidla používáme základní lineární strukturu střední hrubosti, slouží k většímu odběru materiálu z plochy skluznice i hrany (individuálně dle potřeby) a zároveň k odstranění navařeného polyetylenu.
 • Broušením na brusném kameni docílíme nejlepší kluznou vlastnost skluznice. Pouze brusný kámen nabízí různé variace finálních struktur (závodní servis).

Porovnání výsledků broušení na brusném pásu / kameni:

Brusný pás Brusný kámen

Plošné broušení skluznice

Absolutní rovina broušení plochy skluznice

Skluznice je „chlupatá“

Hladká plocha skluznice

Náhodná struktura – pás

Přesná struktura s volitelnými parametry

Průměrná kluzná vlastnost

Excelentní kluzná vlastnost po dlouhou dobu

Finální broušení

 • Na ideálně rovnou plochu skluznice „rýsujeme“ finální strukturu opět použitím brusného kamene s obměnou otáček jeho rychlosti, rychlosti posuvu a přestavění povrchové struktury – orovnání kamene diamantem.
 • Dle charakteru lyže volíme adekvátní typ požadované struktury – lineární, kombinované a nebo variální.
 • Na základě změny parametrů jednotlivých proměnných – řezná rychlost, advance a rychlost diamantu, brusná rychlost kamene, rychlost posuvu, nastavení tlakové křivky pro broušení plochy – jsme dále schopni ovlivnit tvar, hrubost a sklon jednotlivých šrafů – „banánků“ (základní skladba struktury).
 • Jednotlivé struktury se dělí na hrubé, střední a jemné.
 • Pro kombinované a variální struktury (závodní program) je důležité dokonalé vyhlazení plochy použitím nižších otáček broušení s minimálním advancem diamantu a nižší rychlosti posuvu slouží k dokonalému vyhlazení skluznice po základním předbroušení a zároveň přípravě pro strukturu závodní.
 • Závodní struktura je rýsovaná pouze jednosměrným broušením špička – patka, 1 cyklus.

Úhlování boční hrany

 • Úhel boční hrany závisí na typu a charakteru použití lyže/snowboardu, zkušenosti uživatele a tvrdosti podložky.
 • Boční úhlování hrany – základní úhlování se provádí pomocí brusného pásku v rozsahu 89° – 87°. Správně volený úhel zabezpečuje dokonalému kontaktu hrany se sněhovou podložkou v průběhu celého oblouku v závislosti na charakteru lyže.
 • Všeobecnou podmínku úhlování hrany musí splňovat celkový úhel hrany, který není nikdy větší než 88,5°.
 • Pravidelně úhlovaná hrana v celé její délce (od špičky k patě) je pouze dosažitelná při broušení hrany brusným páskem přes kluznou keramickou podložku.

Kluzná keramická podložka

 1. Plnohodnotný carvingový efekt = přesně zúhlovaná hrana v celé její délce od špičky k patě.
 2. Geometrie kluzné podložky zaručuje konstantní úhel broušení boční hrany.
 3. Proměnlivá rychlost = kontrolovatelná účinnost broušení.
 4. Konstantní odběr materiálu z plochy hrany vč. boční ochranné lamely hrany.
 5. Minimální hloubka narušení hrany díky různým hrubostím brusného pásku.
 6. Po broušení vznikne horizontální struktura hrany.

Tuning spodní hrany

 • Konstantní odklon – tuning spodní hrany směrem od podložky je možný pouze na základě přesné roviny skluznice a hrany. Slouží k přenosu účinnosti bočního úhlu hrany na sněhovou podložku zejména při jízdě po hraně při carvingovém oblouku, zabraňuje nežádoucímu zařezávání hran.
 • Tuning hrany se provádí v rozsahu 0.4° – 0.8° pomocí paralelních brusných kamenů s konstantním úhlem sklonu, rychlosti posuvu a jeho tlaku.
 • Podbroušením – vyleštěním spodní hrany zároveň odstraníme zbytkový otřep vzniklý při bočním broušení.
 • Velikost odklonu záleží na počtu cyklů broušení a nebo tlaku posuvu.
 1. Kvalita provedení tuningu spodní hrany nezávisí na šířce lyže v oblasti špičky (nejširší místo).
 2. Kvalitně provedený tuning nezanechá žádnou strukturu na ploše spodní hrany. Tuning se provádí ve stejném směru jako kluzný směr lyže (špička – pata).
 3. Úhel podbroušení je konstantní v celé délce lyže.
 4. Podbroušení se provádí pouze v celé délce lyže (špička, pata včetně).
 5. V případě úhlu podbroušení <=0.8° nedojde k broušení okraje skluznice.

BROUŠENÍ BRUSLÍ

Broušení se provádí na přístroji značky Creusen.

Nabízíme:

Standardní broušení

Standardní broušení se skládá  z nabroušení nožů brusle (max. 5 brusných přejezdů kotouče) podle schopností a váhy hokejisty a finálního začištění hran.

Broušení poškozených bruslí

Stejné jako Standardní broušení, plus navíc nezbytný počet brusných přejezdů nože do vyrovnání stržených hran. Maximálně však 10x.