Soutěž o lyže Atomic - Staré Ti zařídí nové

URB_soutez_carousel_eshop_1200x369px

Vyhrajte za fotku a za „lajky" od přátel úplně nové luxusní lyže #AtomicRedsterS9 nebo #AtomicCloud11
 
Soutěž probíhá na našem instagramu  www.instagram.com/urbansport.cz

Pro zařazení do slosování o výhru je třeba splnit následující podmínky soutěže:
  • Sledovat náš instagram
  • Nahrát na svůj instagram tématickou fotku z lyží, běžek, nebo SNB (Váš instagram profil musí být veřejný - u soukromých profilů fotografii neuvidíme. Návod naleznete níže.)
  • Označit fotku textem  #UrbanSportAtomic 
  • Označit všechny vaše přátele, ať vaší fotografii dají  ❤️ 
  • Soutěžící, který bude mít do 25.1. 2021 nejvíc  ❤️ u fotky, vyhrává jedny z luxusních lyží Atomic

* Atomic Redster S9 získá fotografie od lyžaře s nejvíce lajky a Atomic Cloud 11 jsou připraveny pro vítěznou lyžařku


I. Obecná ustanovení 
- Soutěž probíhá na území České republiky.
- Účastníkem soutěže se stává každý uživatel, který akceptuje pravidla soutěže. 
- Organizátorem soutěže je společnost Urban Sport s.r.o., IČO: 03278778, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  oddíl C, vložka 40930.  
- Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti Urban Sport s.r.o.
- Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. 
Urban Sport s.r.o. si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
- Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. 
- Ve sporných případech si Urban Sport s.r.o. vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 
- Do slosování bude zařazen každý účastník, který  splní všechny podmínky soutěže (viz základní podmínky soutěže). 
- Ceny budou rozděleny mezi účastníky soutěže, kteří vyhoví jejím podmínkám. 
- Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou. 
- Účastník soutěže tímto poskytuje Urban Sport s.r.o. souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti Urban Sport s.r.o. poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb. 
- Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže 
- Soutěž bude probíhat od 25. prosince 2020  do 25. ledna 2021 na Instagramu společnosti Urban Sport s.r.owww.instagram.com/urbansport.cz

- Pro zařazeni do vyhodnocení o výhry je nutné splnit veškeré body uvedené v soutěži na www.instagram.com/urbansport.cz
- Uzávěrka soutěže je v pondělí 25. ledna 2021 o půlnoci.
- Ceny jsou: 1x Atomic Redster S9 a 1x Atomic Cloud 11 (velikost lyží bude následně individuálně vybraná pro daného výherce)
     

III. Předání výher 
Výhra za 1. a 2. místo v soutěži bude výherci předána osobně zástupci Organizátora soutěže. K převzetí výhry bude výherce vyzván elektronicky,  a to do 14 dnů od data ukončení doby hlasování. Pokud výherce do 20 dnů od oznámení o výhře nebude kontaktovat společnost Urban Sport s.r.o., jeho nárok na výhru zaniká a Organizátor je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení. Pokud výherce do 30 dnů od doručení oznámení o výhře výhru osobně nepřevezme, jeho nárok na výhru zaniká a Organizátor je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení.
 
 
Návod na změnu profilu na VEŘEJNÝ - Aplikace Instagram pro Android a iPhone:
 1. Vpravo dole klepněte na  nebo na svůj profilový obrázek a přejděte na svůj profil.
 2. Vpravo nahoře klepněte na  a potom na instagram-settingsNastavení.
 3. Klepněte na Soukromí a pak na Účet a soukromí.
 4. Soukromí účtu změníte klepnutím vedle možnosti Soukromý účet.