SKISERVIS MONTANA LIBEREC

Servis lyží Liberec, broušení lyží, seřízení lyží, ceník

Nejlepší servisní stroj v Severních Čechách! MONTANA Snow Cruiser Max

Základní předbroušení a finální broušení

Základní předbroušení

 • Charakteristické šrafy strukturyIdeální optickou rovinu skluznice a spodní hrany docílíme pouze broušením pomocí brusného kamene s konstantním přítlakem a rychlostí posuvu. Dosažení ideální optické roviny je předpokladem pro přesné úhlování hrany – geometrie hrany.
 • Zpravidla používáme základní lineární strukturu střední hrubosti, slouží k většímu odběru materiálu z plochy skluznice i hrany (individuálně dle potřeby) a zároveň k odstranění navařeného polyetylenu.
 • Broušením na brusném kameni docílíme nejlepší kluznou vlastnost skluznice. Pouze brusný kámen nabízí různé variace finálních struktur (závodní servis).

Porovnání výsledků broušení na brusném pásu / kameni:

Brusný pás Brusný kámen
Plošné broušení skluznice Absolutní rovina broušení plochy skluznice
Skluznice je „chlupatá“ Hladká plocha skluznice
Náhodná struktura – pás Přesná struktura s volitelnými parametry
Průměrná kluzná vlastnost Excelentní kluzná vlastnost po dlouhou dobu

Finální broušení

 • Na ideálně rovnou plochu skluznice „rýsujeme“ finální strukturu opět použitím brusného kamene s obměnou otáček jeho rychlosti, rychlosti posuvu a přestavění povrchové struktury – orovnání kamene diamantem.
 • Dle charakteru lyže volíme adekvátní typ požadované struktury – lineární, kombinované a nebo variální.
 • Na základě změny parametrů jednotlivých proměnných – řezná rychlost, advance a rychlost diamantu, brusná rychlost kamene, rychlost posuvu, nastavení tlakové křivky pro broušení plochy – jsme dále schopni ovlivnit tvar, hrubost a sklon jednotlivých šrafů – „banánků“ (základní skladba struktury).
 • Jednotlivé struktury se dělí na hrubé, střední a jemné.
 • Pro kombinované a variální struktury (závodní program) je důležité dokonalé vyhlazení plochy použitím nižších otáček broušení s minimálním advancem diamantu a nižší rychlosti posuvu slouží k dokonalému vyhlazení skluznice po základním předbroušení a zároveň přípravě pro strukturu závodní.
 • Závodní struktura je rýsovaná pouze jednosměrným broušením špička – patka, 1 cyklus.

Typy struktur

Úhlování boční hrany

 • Úhel boční hrany závisí na typu a charakteru použití lyže/snowboardu, zkušenosti uživatele a tvrdosti podložky.
 • Boční úhlování hrany – základní úhlování se provádí pomocí brusného pásku v rozsahu 89 – 87°. Správně volený úhel zabezpečuje dokonalému kontaktu hrany se sněhovou podložkou v průběhu celého oblouku v závislosti na charakteru lyže.
 • Všeobecnou podmínku úhlování hrany musí splňovat celkový úhel hrany, který není nikdy větší než 88,5°.

uhlovani-bocni-hrany-01

 • Pravidelně úhlovaná hrana v celé její délce (od špičky k patě) je pouze dosažitelná při broušení hrany brusným páskem přes kluznou keramickou podložku.

Kluzná keramická podložka

uhlovani-bocni-hrany-02

 1. Plnohodnotný carvingový efekt = přesně zúhlovaná hrana v celé její délce od špičky k patě.
 2. Geometrie kluzné podložky zaručuje konstantní úhel broušení boční hrany.
 3. Proměnlivá rychlost = kontrolovatelná účinnost broušení.
 4. Konstantní odběr materiálu z plochy hrany vč. boční ochranné lamely hrany.
 5. Minimální hloubka narušení hrany díky různým hrubostím brusného pásku.
 6. Po broušení vznikne horizontální struktura hrany.

uhlovani-bocni-hrany-03

Tuning spodní hrany

 • Konstantní odklon – tuning spodní hrany směrem od podložky je možný pouze na základě přesné roviny skluznice a hrany. Slouží k přenosu účinnosti bočního úhlu hrany na sněhovou podložku zejména při jízdě po hraně při carvingovém oblouku, zabraňuje nežádoucímu zařezávání hran.
 • Tuning hrany se provádí v rozsahu 0.4 – 0.8° pomocí paralelních brusných kamenů s konstantním úhlem sklonu, rychlosti posuvu a jeho tlaku.
 • Podbroušením – vyleštěním spodní hrany zároveň odstraníme zbytkový otřep vzniklý při bočním broušení.
 • Velikost odklonu záleží na počtu cyklů broušení a nebo tlaku posuvu.

 tuning-spodni-hrany-01

 1. Kvalita provedení tuningu spodní hrany nezávisí na šířce lyže v oblasti špičky (nejširší místo).
 2. Kvalitně provedený tuning nezanechá žádnou strukturu na ploše spodní hrany. Tuning se provádí ve stejném směru jako kluzný směr lyže (špička – pata).
 3. Úhel podbroušení je konstantní v celé délce lyže.
 4. Podbroušení se provádí pouze v celé délce lyže (špička, pata včetně).
 5. V případě úhlu podbroušení <=0.8° nedojde k broušení okraje skluznice.

 

  
 

 

Ceník servisních prací

Ceník ski servisu

15.11.2016 23:33
SKISERVIS   Servis lyží           MONTANA servis lyží Závodní MONTANA servis lyží MONTANA servis lyží do 130cm broušení skluznice kamenem - optická...
Celý článek

Broušení bruslí

Ceník broušení bruslí

08.03.2013 11:15
Broušení se provádí na přístroji značky Creusen. Nabízíme: Standardní broušení:                         49,-Kč Standardní broušení se skládá  z nabroušení nožů brusle (max. 5 brusných přejezdů kotouče) podle schopností a váhy...
Celý článek