Struktura skluznice

31.01.2012 22:49

Finální broušení

Pouze struktura je proces, který primárně určuje způsob a množství odváděné vody z třecí plochy mezi skluznicí a podložkou a ovlivňuje jak rychlost lyže, tak i její ovladatelnost.

Jak vzniká struktura?

Vznik struktury na ploše obvodu kamene

Jednoduchým příkladem vzniku struktury je použití ručí pásové pilky, kdy jednotlivé zuby pily zanechávají zářezy na ploše řezu. To samé platí v případě orovnání plochy kamene pomocí pohybu diamantu. Na základě orovnání vznikají jemné zářezy. Ostrost zářezů je úzce spojena s typem použitého diamantu a vlastní rychlostí orovnání (správná terminologie pro označení zářezů struktury se nazývá šraf, popř. banánek).

Jeli rychlost pomalá, dochází k jemné/ rovné struktuře. Jeli rychlost vysoká, jednotlivé odestupy mezi šrafy (nižší krycí úroveň) jsou rovněž větší a výsledkem je struktura hrubší a hlubší.

Jiný obraz struktury dostaneme, jeli kámen orovnáván obousměrně, tzn. že diamant se pohybuje např. z leva do prava a následně z prava do leva. V případě, že je rychlost orovnání v obou směrech stejná, dostaneme strukturu křížovou. Jsou li rychlosti rozdílné, mluvíme o struktuře lineárně – křížové. Hloubka šrafu struktury je měnitelná v závislosti nastavení advencu diamantu, tzn. kolik 1/100 mm bude diamant vystrčen směrem do kamene.

krycí úroveň = šířka diamantu (mm) × ot.min (1/min.)
                        rychlost posuvu přítlaku (mm/min)

krycí úroveň 1.2 = 0.6mm x 1300/min = struktura jemná
                               650mm/min

Urovnávač
Krycí úroveň < 1
Krycí úroveň = 1
Krycí úroveň > 1
Diamand Krycí úroveň < 1 Krycí úroveň = 2 Krycí úroveň > 1

Typy struktur

Lineární struktura

Jemné šrafy struktury (rychlost orovnání <= 40cm/min), orovnání kamene pouze jedním směrem.

Křížová struktura

Řezání dvou šrafů, identická rychlost pro obousměrné orovnání kamene. Nastavení advencu diamantu múže být provedeno v obou krajních pozicích, dle požadavku na hrubost struktury.

Lineárně – křížová struktura

Řezání dvou šrafů, rozdílná rychlost při obousměrném orvnání. Kámen je orovnán obousměrně s rozdílem rychlostí cca. 20%. Rovněž zde je možné nastavení advencu diamantu v obou krajních pozicích.

Lineární struktura
Křížová struktura
Lineárně - křížová struktura
Lineární struktura
Křížová struktura
Lineárně – křížová struktura

Přenos struktury z kamene na plochu skluznice

V průběhu brusného procesu dojde k přepsání obrazce šrafů do plochy skluznice. Tzn., že když do jemné plochy kamene vyřízneme lineární strukturu pomocí diamantu s velkou rychlosti orovnání, viz. spodním obrázek, musíme odbrousit velké množství materiálu z plochy skluznice tak, aby struktura byla zřetelná.   Přenos struktury
     
Jeli krycí úroveň ≥ 0.8, pak vrcholy jednotlivých šrafů jsou pod úrovní vrcholu kamene. Tzn. že je zapotřebí odbrousit pouze malou část plochy skluznice tak, aby byl tvar struktury zřetelný.   Přenos struktury

Variální struktura

Hlavní podmínkou pro realizaci variální struktury je stupeň technické kategorie brusného stroje. Jedná se vždy pouze o stroje poslední generace, tzn. rok výroby 2001 a více.

Technologie MONTANA umožňuje rozdělit šíři kamene na 4 sekce (A, B, C, D). Jednotlivé sekce mohou být individuálně programovány. S ohledem na přesné broušení v ose lyže (pouze automaty MONTANA) může být zvolen jako struktura jakýkoli symetrický vzorec.

V případě, je-li sekce B a C programovaná se stejnými parametry, dostáváme strukturu se změnou tvaru ve 3 sekcích.

Variální struktura   4× dělená asymetrická struktura 4× dělená asymetrická struktura
  3× dělená asymetrická struktura 3× dělená asymetrická struktura
  3× dělená asymetrická struktura 3× dělená asymetrická struktura

 

Struktura V
Struktura vlnky
Struktura W
Struktura N
Struktura „V“
Struktura „vlnky“
Struktura „W“
Struktura „N“